ประวัติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน โบท็อกซ์, ร้อยไหม, ฟิลเลอร์ และ เวชศาสตร์ผิวพรรณ ความงามและการชะลอวัย...

นพ. รชต จึงพัฒนปรีชา (หมอพอล)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมเสริมหน้าอก โบท็อกซ์, ร้อยไหม, ฟิลเลอร์ และ เวชศาสตร์ผิวพรรณ ความงามและการชะลอวัย Stem Cell, ดูดไขมัน, Vaser – liposelection , fat grafting ศัลยกรรมความงาม เสริมจมูก เสริมคาง ประสบการณ์เสริมหน้าอก กว่า 7000 เคส

Education and Training

- Doctor of Medicine (MD.) ,Faculty of Medicine , Chulalongkorn university
- Certificate in Essential and Advanced level Botulinum Toxin and
- Dermal Filler injection ,European College of Aesthetic Medicine (Skin Asoke Hospital, Bangkok)
- Nonsurgical Breast Augmentation by Dermal Filler
- Nonsurgical Thread Facial Lifting (PDO , Barbed )
- Nonsurgical Silhouette Soft Facial Lifting, Silhouette soft Thailand
- Facial Engineering Technology Thread Lift
- Cosmetic Homeopathy Course ,Thai Integrative Medical Association
- Chelation Therapy ,Chelation Medical Association ,Thailand
- Certificate in Ultrasonic Assisted Lipolysis (VASER), Gangnam , South Korea
- Certificate in Rhinoplasty, Alar Reduction, V-FET Thailand
- Certificate in double eyelids (incision and non-incision), Blepharoplasty, V-FET Thailand
- Certificate in Chin augmentation, Chin correction , V-FET Thailand
- Certificate in all minor surgery, V-FET Thailand
- Certificate in Breast Augmentation, V-FET Thailand
- Certificate in advanced technique of breast augmentation, Mentor USA-Thailand
- Certificate in advanced technique of breast augmentation, tear drop shape , Gangnam, South-Korea
- Fellow in opend technique rhinoplasty by using septal cartilage and rib cartilage, Khoo Teck Puat hospital, singapore

@idolclinicskin

idolclinic